dimarts, de febrer 02, 2010

Una vila per tothom

La millora de l’accessibilitat i l’eliminació de les barreres arquitectòniques a l’espai públic de Castellar del Vallès és una de les prioritats del Pla d’Acció Municipal del 2010. Enguany tenim previst invertit un total de 800.000 euros en la millora de la mobilitat del municipi. Es tracta d’una actuació plurianual que tindrà continuïtat els propers anys.

Els propers mesos posarem en marxa diversos paquets d’actuacions com ara l’adaptació dels guals i la renovació de voreres dels principals carrers de la vila, la creació de “Zones 30” a diversos carrers de l’Eixample Vell, la construcció de tres noves rotondes a la ronda de Tolosa i la millora de les entrades a les urbanitzacions. Dins aquests paquets està prevista l’adequació d’una rampa adaptada que facilitarà l’accés al tanatori des de l’aparcament.

Durant molt de temps, els cascs urbans han estat pensats i projectats únicament pensant en una sola tipologia de ciutadà: l’adult que es desplaça en cotxe per treballar o fer la seva activitat diària. Ara el que toca és, sense perdre de vista les necessitats d’aquests ciutadans, és fer que les nostres viles i ciutats esdevinguin en llocs de trobada i d’intercanvi. Així, un dels primers reptes que ens hem plantejat és connectar els diferents equipaments municipals amb itineraris a peu sense barreres arquitectòniques.

També volem introduir el concepte de “Zones 30”, que ja s’aplica amb èxit a altres poblacions catalanes. Es tracta d’una mesura de pacificació del trànsit que persegueix evitar que alguns conductors utilitzin alguns carrers de caràcter residencial com a vies de pas per anar més ràpid. D’aquesta manera es reforça la seguretat viària i es redueix el risc d’accidents.

Hem de repensar Castellar del Vallès tenint en compte les necessitats i els interessos dels col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda, els nens i la gent gran; o simplement de les persones que els agrada passejar i caminar pels nostres carrers. Les actuacions que posarem en marxa aquest any són solament un inici i s’hauran d’anar completant durant els propers anys. El repte no és tant endegar i finalitzar un seguit d’obres en el termini previst, si no induir un canvi en la nostra forma de concebre i viure Castellar.

Per llegir la noticia que ha publicat El Punt sobre aquest tema, podeu clicar sobre aquest enllaç:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/6-urbanisme/132562-la-ronda-de-tolosa-de-castellar-tindra-rotondes-en-lloc-de-semafors.html