dimecres, de febrer 10, 2010

El nou escenari demogràfic

Hem tancat les dades del padró municipal corresponents a l’any passat. Més enllà de l’interès estadístic que puguin tenir, aquestes dades són una eina molt útil pels gestors municipals, ja que ens mostren l’evolució de la població i ens permeten planificar quines seran les necessitats futures de serveis públics i equipaments municipals.

Per exemple, podem observar com s’està alentint el creixement de la població a la nostra vila. Si durant la darrera dècada Castellar havia crescut una mitjana d’unes 500 persones, els darrers dos anys el creixement ha estat de 290 i 171 persones, respectivament. De fet, el creixement de 2009 ha estat el més baix des de 1996.

Una altra dada a tenir en compte és que, per primera vegada en molts anys, el creixement natural (la diferencia entre naixements i defuncions) és més important que el creixement migratori (bàsicament altes i baixes per canvi de municipi), tot i que la xifra de naixements de 2009 és la més baixa dels darrers sis anys. També podem constatar gràcies al padró que Castellar és un dels municipis catalans amb menys població estrangera, 5,69% deu punts per sota de l’índex d’estrangers residents a Catalunya.

Un altra característica que ens permet descobrir el padró és que gaudim d’una població bastant jove en relació amb la mitjana catalana. El 23% de la població de Castellar té menys de 20 anys, mentre que a Catalunya, la mateixa franja d’edat suposa un 19,75% de la població. D’altra banda, un 29% té entre 20 i 39 anys, mentre que un 28% de població té entre 40 i 59 anys. Però tampoc ens podem oblidar que tenim un percentatge significatiu de persones d’entre 60 i 79 anys (13%) i que un 3% dels nostres conciutadans tenen 80 o més anys.

Una de les evidències de les dades del padró és que Castellar ha experimentat un canvi demogràfic amb creixements sensiblement més moderats que anys enrere que són fruit d’un creixement natural. Sembla que estem davant d’un nou escenari al qual haurem de saber adaptar la nostra política municipal.