dimecres, de gener 27, 2010

Ciutadans baixets

Estic convençut que els infants són ciutadans de ple dret i, per tant, tenen dret a opinar i participar en la construcció i millora de la nostra vila. Aviat assistirem a la creació del Consell d’Infants de Castellar, però avui em referiré a una cosa més senzilla, la visita que he fet als alumnes de 4t de l’escola Emili Carles-Tolrà.

Cada any, aquest curs visita l’Ajuntament i, perquè prenguin consciència com a ciutadans, omplen una instància amb les seves queixes o suggeriments. Com fem amb qualsevol altre ciutadà o ciutadana, es respon a cadascuna d’aquestes instàncies. Hi ha, però, una petita diferència: m’agrada portar les respostes personalment i assistir a una classe amb aquests infants. Això és el que vaig fer dilluns.

Una de les coses que he constatat en aquestes visites és que els nens i nenes de Castellar tenen unes preocupacions semblants a les de la resta de ciutadans i un esperit crític i una capacitat d’anàlisi que ja a moltes persones els agradaria tenir.

L’alumnat de l’Emili Carles-Tolrà ens ha demanat un cinema (els hi he dit que l’Ajuntament programarà cicles quan tinguem l’Auditori a punt); també m’han demanat que arrangem diversos carrers i places (he pres nota i els he explicat les obres que tenim previstes); que solucionem la situació de la piscina (els he comentat que ja hi ha un nou concessionari i que s’invertiran força diners en disposar d’una instal·lació digne); o que dotem l’escola d’un menjador com cal (els he respost que esperem solucionar el problema).

S‘han queixat, i amb raó, de les deposicions dels gossos i de la circulació. Els he explicat que és responsabilitat de tots i especialment seva aconseguir que Castellar sigui una vila on cada vegada sigui més agradable viure. En aquestes trobades m’ho passo molt bé i aprenc molt. Resulta sorprenent l’esperit crític i, a la vegada, constructiu d’aquests ciutadans baixets.