dijous, de novembre 19, 2009

Uns pressupostos elaborats tocant de peus a terra

El pressupost municipals per l’any 2010 que acabem d’aprovar descansa sobre dos principis bàsics: austeritat en la despesa i eficiència en els serveis i la inversió. A més, hem pres la decisió de no gravar més les rendes familiars, es a dir, de congelar els impostos i taxes municipals. Hem elaborat uns pressupostos tocant amb els peus a terra.
La voluntat de no augmentar la pressió fiscal i, a la vegada, el compromís de mantenir el llistó alt en la prestació de serveis ens obliguen a aplicar el màxim rigor en els comptes. El proper any disposarem de poc menys de 27 milions d’euros per fer funcionar Castellar, es a dir, un 4,85% menys que l’any 2009. Com qualsevol empresa o família, una disminució en els ingressos ens obliga a exercir un major control en la despesa i a assumir determinades renúncies per tal de destinar els recursos de que disposem a les àrees més marcadament socials i de servei a les persones.
Les nostres prioritats estan clares, centrarem els nostres esforços en les àrees de Promoció Econòmica i Ocupació, Benestar Social, Gent Gran i Educació; mentre que els recursos destinats a comunicació i festes locals tindran una rebaixa del 19%. També destinarem el 20% del Fons d’Inversió Estatal a programes socials.
Davant una situació excepcional com l’actual és important que tots donem exemple de contenció. Així, per segon any consecutiu hem decidit congelar el sou dels regidors i, per primera vegada, reduir un 20% les aportacions als grups municipals.
Per altra banda, es revisaran tots i cada un dels serveis que presta l’Ajuntament, ja sigui de forma directa o a través de concessions, per tal de garantir la màxima eficiència al menor cost. Hem revisat la neteja d’equipaments municipals i els serveis de telefonia i hem obtingut importants estalvis i en aquests moments estem treballant en els serveis de neteja de la via pública i de manteniment de l’enllumenat.
Sé que moltes famílies ho estat passat malament a la nostra vila i, com ja he dit, no augmentarem la pressió fiscal. Això no ens impedirà mantenir una política de redistribució amb l’aplicació de noves bonificacions a les persones més vulnerables socialment, als emprenedors que posin en marxa noves activitats i als ciutadans amb major conscienciació mediambiental.

Podeu llegir la notícia a El Punt:
http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/105761-castellar-ajusta-el-pressupost-del-2010-a-causa-de-la-congelacio-dels-impostos.html