dijous, de maig 21, 2009

Carta oberta als pares i mares del CEIP El Sol i la Lluna

Després d’anys de lluita, va ser una gran fita posar en marxa les obres del CEIP El Sol i la Lluna. Va costar molt de temps i molts esforços que se’n licités i comencés la construcció, i la paciència dels pares i mares dels alumnes afectats és digna de reconeixement i d’agraïment. Davant la desafortunada caiguda d’un mur de contenció que ha paralitzat les obres, l’equip de govern vol transmetre un missatge a aquests pares i mares.

Voldria recordar, primer de tot, que la construcció de l’escola no és una obra de l’Ajuntament, sinó del Departament d’Educació de la Generalitat, que l’empresa pública Gestió d’Infrastructures (GISA) va adjudicar a Construccions Baldó S.A. És a dir, que aquestes no són unes obres municipals i, per tant, no són responsabilitat de l’Ajuntament. Malgrat tot, l’equip de govern vetlla perquè el dret a l’escolarització dels nens i nenes de Castellar es materialitzi en condicions òptimes, perquè és el nostre deure i el nostre desig.

Des de la caiguda del mur, el Consistori ha estat treballant intensament per trobar una solució al problema. Dediquem tots els nostres esforços a buscar els recursos necessaris i a accelerar els tràmits perquè les obres es reprenguin el més aviat possible. Treballem amb un únic horitzó possible: que l’escola estigui enllestida pel curs 2010-11.

Els pares i mares d’alumnes del CEIP El Sol i la Lluna tenen l’Ajuntament al seu costat. L’equip de govern comparteix la seva inquietud i el ferm desig que les obres de l’escola es completin el més aviat millor, en les condicions de seguretat adequades. Així doncs, reitero que dedicarem totes les nostres forces a què el problema es resolgui de forma ràpida. I, per suposat, restem a la seva disposició per mantenir-los informats del procés en tot moment, així com per respondre els seus dubtes i per recollir les seves queixes i suggeriments, tal com hem fet sempre.