dimarts, d’abril 13, 2010

Recuperem l’antic Ajuntament

El proper mes de juny començaran les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament, situat al carrer Major i que, durant els darrers anys, ha acollit el Casal d’Entitats. Aquesta era una de les assignatures pendents de l’equip de govern, que ha estat possible afrontar gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La rehabilitació de l’antic Ajuntament no solament suposa l’arranjament d’un edifici emblemàtic que es trobava en una situació d’evident deteriorament –malgrat les intervencions que es van fer el 2006 sobre la façana i el 2008 sobre la coberta– també suposa donar-li un nou ús que ajudi a revitalitzar i donar més protagonisme al carrer Major. L’edifici acollirà l’Arxiu Municipal i esdevindrà un espai d’estudi i divulgació de la història de Castellar, mentre que les associacions que actualment acull el Casal d’Entitats traslladaran la seva activitat a El Mirador, amb l’excepció del club social Suport Castellar.

La reforma integral de la planta baixa suposarà la creació d’una sala principal amb 18 punts de consulta i un punt d’atenció al públic, també hi haurà una àrea de treball i quatre sales de dipòsit de la documentació. A la primera planta, l’antiga sala de plens i l’alcaldia es convertiran en sales d’exposicions.

Cal destacar també que es fa una aposta important per eliminar les barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un ascensor i l’adequació de l’entrada de l’edifici per persones amb discapacitat. D’aquesta manera, donem resposta a les peticions que se’ns ha fet des de Suport Castellar.

El trasllat de l’Arxiu a l’edifici de l’antic Ajuntament no solament ajudarà a donar major protagonisme el carrer Major, sinó que alliberarà espais que ens permetran afrontar futurs creixements d’altres serveis municipals, com ara la Ludoteca i la Biblioteca Antoni Tort, que donen molta vida a Castellar. L’ampliació i millora de la Biblioteca ajudarà a dinamitzar el centre comercial i el trasllat de la Ludoteca contribuirà a la recuperació de la plaça de la Llibertat

En definitiva, la rehabilitació de les antigues Cases Consistorials és un acte de justícia històrica en vers un edifici que durant 92 anys ha estat l’Ajuntament de la nostra vila i que darrerament no ha estat tractat amb la consideració que es mereix. Al mateix temps és nou pas cap a la dignificació i dinamització del centre històric de Castellar.

1 comentari:

Josep M. ha dit...

Convé recuperar allò que ens diferencia dels demés municipis: l'arquitectura,la natura, la història... i conservar-la i donar-la a coneixer (un museu sobre el poblat visigòtic, promoció del museu coca-cola, rutes amb bicicleta...). Salutacions i endevant.